کتاب

نوا ذاکری از کما بیرون آمد

نوا ذاکری که از روز یکشنبه 16 دی ماه به دلیل عارضه قندی به کما رفته بود، صبح امروز از از کما خارج شد.

31 اردیبهشت 1398

قطب نمای موفقیت رونمایی شد

آیین رونمایی و جشن امضای کتاب قطب نمای موفقیت اثرِ الکساندر جورجینیا اینکلمان، عصر دوشنبه 28 آبان ماه در مجموعه فرهنگی ـ هنری شهر کتاب فرشته برگزار گردید.

22 فروردین 1398