انتشار 4975 کتاب در حوزه تاریخ جغرافیا در سالی که گذشت، تالیف از ترجمه پیشی گرفت

به گزارش مجله بوشهری ها، به گزارش خبرنگاران، بر اساس آماری که از سوی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شده است طی سال 1400 تعداد کتاب های چاپ شده در حوزه تاریخ و جغرافیا به 4975 نسخه می رسد. از این تعداد 4183 کتاب به قلم مولفان داخلی و 792 کتاب ترجمه شده است. همچنین از این تعداد 2764 کتاب چاپ نخست وجود دارد. ضمن این که در اسفند ماه رکورد بیشترین چاپ کتاب را با 665 اثر به خود اختصاص داده و کمترین چاپ در مهرماه با 327 کتاب رقم خورده است.

انتشار 4975 کتاب در حوزه تاریخ جغرافیا در سالی که گذشت، تالیف از ترجمه پیشی گرفت

پایین ترین قیمت تقریبی کتاب

طبق آمار نشر در سایت خانه کتاب و ادبیات ایران که از اردیبهشت 1400 تا اسفند 1400 بارگذاری شده جزئیات شرایط کتاب های چاپ شده در اردیبهشت ماه به این شرح است، تعداد کتاب های منتشر شده در حوزه تاریخ و جغرافیا 387 نسخه است که از این تعداد 341 کتاب تالیفی و 46 ترجمه دیده می شود. همچنین ناشران تهرانی با 219 اثر و ناشران شهرستانی 168 کتاب را به چاپ رساندند. 237 کتاب چاپ نخست و 150 کتاب دیگر چاپ مجدد هستند. اطلاعات جالبی درباره قیمت هم ثبت شده که میانگین قیمت یک کتاب را تقریبا 44 هزار تومان تخمین زده است.

تقلای ناشران شهرستانی

آمار خرداد 1400 نسبت به ادریبهشت تغییرات محسوسی دارد، به طوری که کل کتاب های انتشار یافته 532 است که از این میان 468 تالیف و 64 کتاب ترجمه به شمار می آید. همچنین از این آمار که نسبت به ماه گذشته تغییر قابل توجهی دارد و نشان از فعالیت تقریبا برابر نشر کتاب در شهرستان است به طوری که 270 کتاب متعلق به ناشران تهرانی و 262 اثر به ناشران شهرستانی تعلق دارد. در فهرست آثار چاپ شده 367 کتاب چاپ نخست و 165 چاپ مجدد ثبت شده و قیمت میانگین یک کتاب 53 تومان تخمین زده شده است.

نزدیکی آمار کتاب های چاپ نخست و چاپ مجدد

آمار تیرماه حاکی از ادامه فرایند افزایشی کمی کتاب های چاپ شده است به این معنا که تعداد 622 نسخه کتاب به چاپ رسیده است که در این تعداد 506 اثر تالیفی و 116 کتاب ترجمه وجود دارد، همچنان آمار تالیف در حوزه تاریخ نسبت به ترجمه با تفاوت بالایی در حال افزایش است. سهم ناشران شهرستانی 279 کتاب است و ناشران تهرانی 343 کتاب. از این تعداد 316 کتاب چاپ نخست و 306 اثر تجدید چاپ شده است که در این آمار بر خلاف دو ماه گذشته تعداد کتاب های چاپ نخست و چاپ مجدد تقریبا برابر است. میانگین قیمت که برای یک کتاب تحمین زده شده 58 تومان است.

ادامه فرایند نزولی چاپ کتاب

در مرداد آمار کتاب های انتشار یافته نکات معناداری را به همراه دارد؛ از جمله این که در ماهی که دانشگاه ها تعطیلی است تعداد کتاب ها به یکباره افت می کند و به عدد 416 می رسد که 333 اثر تالیف شده و 83 کتاب ترجمه شده است. همچنین تعداد آثار استان ها هم نسبت به ماه قبل کاهش یافته به طوری که 145 کتاب سهم ناشران شهرستانی است و 271 کتاب سهم ناشران تهرانی. از این آثار 262 کتاب چاپ نخست و 154 اثر چاپ مجدد دیده می شود. در انتها هم مبلغ 63 تومان برای قیمت تقریبی هر کتاب تخمین زده شده است.

رابطه معکوس چاپ و قیمت کتاب

همان طور که درباره تعداد آثار چاپ یافته در ماه قبل متذکر شدیم در این ماه که آخرین ماه تابستان است پیش بینی کاهش تعداد کتاب های چاپ شده در نظرمان بود که تعداد 407 کتاب به چاپ رسیده در شهریور ماه نشان از درست بودن پیش بینی ما دارد. از این رقم 349 اثر تالیفی است و 58 کتاب ترجمه. ناشران شهرستانی در فرایندی رو به افزایش 173 کتاب را به نام خود ثبت کردند و ناشران تهرانی 234 اثر. از میان تعداد کتاب های منتشر شده 273 چاپ اولی است و 134 کتاب چاپ مجدد. میانگین قیمتی که دیده می شود تقریبا 72 است که فرایند افزایشی قیمت را نشان می دهد.

ماه کم رونق کتاب های تاریخی

انتظار می رفت در مهرماه تعداد کتاب های به چاپ رسیده فرایند افزایشی داشته باشد اما این طور نیست و فرایند کاهش تعداد کتاب چاپ شده در این ماه هم ادامه دارد و 327 کتاب به چاپ رسیده است که از این تعداد 268 کتاب تالیفی و 59 اثر ترجمه شده دیده می شود. در این فهرست 183 کتاب به ناشران تهرانی تعلق دارد و 144 اثر به ناشران شهرستانی. در این میان 240 کتاب چاپ نخست و 87 اثر چاپ مجدد وجود دارد. قیمت ثبت شده تقریبی برای هر کتاب 65 تومان است که نسبت به ماه قبل با کاهش همراه است.

پایین ترین رکورد ترجمه

در آبان فرایند افزایش تعداد کتاب به طور نامحسوس دیده می شود به طوری که رقم چاپ 433 کتاب به ثبت رسیده است که از این تعداد 389 اثر تالیفی و 44 کتاب ترجمه است، نکته قابل توجه در این آمار فرایند رو به کاهش تعداد کتاب های ترجمه است که طی سه ماه مشاهده شد. 237 کتاب از سوی ناشران تهرانی به چاپ رسیده است و 196 اثر نیز از طریق ناشران شهرستانی. در اینجا تعداد کتاب های ناشران شهرستانی با افزایش روبرو شده است. در ارقام به ثبت رسیده 332 کتاب چاپ نخست و 101 اثر چاپ مجدد دیده می شود. همچنین میانگین قیمت نسبت به دو ماه گذشته کاهش یافته و قیمت تقریبی هر کتاب 56 هزار تومان تخمین زده شده است.

رقابت نزدیک ناشران تهرانی و شهرستانی

با توجه به فرایند رو به رشد کتاب در حوزه تاریخ و سیاست در دو ماه گذشته انتظار می رود که در این ماه کتاب ها رشد قابل ملاحظه ای داشته باشند. رقم 566 کتاب چاپ شده در آذر ماه نشان می دهد که کتاب های انتشار یافته فرایند افزایشی داشته است که از این میان 463 کتاب در حوزه تالیف و 103 ترجمه دیده می شود. 284 کتاب به ناشران تهرانی و 282 اثر به ناشران شهرستانی تعلق دارد. در اینجا ناشران شهرستانی به تهرانی ها نزدیک شدند و آمار خود را افزایش دادند. از میان کتاب های چاپ شده 365 اثر چاپ اول و 201 اثر چاپ مجدد وجود دارد. قیمت تقریبی یک کتاب تقریبا 67 برآورد شده است.

رکورددار کتاب های تالیفی

در دی ماه نیز فرایند رو به افزایش چاپ کتاب های حوزه تاریخ و جغرافیا ادامه پیدا کرده و در این ماه تعداد 620 کتاب به چاپ رسیده است. از این تعداد 536 کتاب تالیفی و 84 کتاب ترجمه وجود دارد. همچنین سهم ناشران شهرستانی از 237 کتاب و ناشران تهرانی 383 اثر است. 408 کتاب در به عنوان چاپ نخست و 211 اثر چاپ مجدد دیده می شود. ضمن این که قیمت تقریبی یک کتاب 74 هزار تومان تخمین زده شده است.

ماه پررونق تاریخ و جغرافیا

کتاب های انتشار یافته در اسفند 1400 همچنان فرایند صعودی خود را حفظ کرده و به 665 کتاب رسیده است. در این میان 530 اثر تالیفی و 135 کتاب ترجمه دیده می شود که 468 کتاب متعلق به ناشران تهرانی و 197 اثر برای ناشران شهرستانی ثبت شده است، نکته قابل توجه کاهش محسوس سهم ناشران شهرستانی است که بسیار پایین است و نسبت به ماه کاهشی قابل توجهی را شاهد بودیم. در فهرست چاپ شده 372 اثر چاپ نخست و 293 کتاب چاپ مجدد مشاهده می شود. همچنین قیمت تقریبی یک نسخه کتاب فرایند کاهشی داشته و 54 تومان برآورد شده است.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 23 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 23 اردیبهشت 1401 گردآورنده: bushehrherfa.ir شناسه مطلب: 1989

به "انتشار 4975 کتاب در حوزه تاریخ جغرافیا در سالی که گذشت، تالیف از ترجمه پیشی گرفت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "انتشار 4975 کتاب در حوزه تاریخ جغرافیا در سالی که گذشت، تالیف از ترجمه پیشی گرفت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید