ایران 3 ، ایتالیا 1؛ سومین برد متوالی برابر میزبان ثبت شد

به گزارش مجله بوشهری ها، خبرگزاری خبرنگاران- ایران و ایتالیا در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال به مصاف هم رفتند که در سرانجام بازی با پیروزی ایران سرانجام یافت.

ایران 3 ، ایتالیا 1؛ سومین برد متوالی برابر میزبان ثبت شد

با ما همراه باشید و با تور ارزان ایتالیا از به بهترین کشور اروپا سفر کنیم و در شهرهای ونیز، فلورانس و رم بگردیم و بناهای تاریخی این کشور تاریخی را از نزدیک ببینیم.

به گزارش خبرنگاران، در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال تیم های ایران و ایتالیا از ساعت 19:00 به مصاف هم رفتند که در انتها این بازی با حساب 3-1 به سود ایران تمام شد.

ترکیب اولیه ایران: میلاد عبادی پور، امیرحسین اسفندیار، صابر کاظمی، سعید معروف، مجرد، غلامی

ست اول: ایران 26 - ایتالیا 24

* بازی با سرویس میلاد عبادی پور شروع شد و اولین امتیاز به ایتالیا رسید.

* اولین امتیاز برای ایران به وسیله صابر کاظمی کسب شد.

* با یک دریافت خوب در زمین ایران، صابر کاظمی توانست دومین امتیاز را هم به دست بیاورد.

* با اینکه ایران با رای داور 3 بر 2 پیش افتاده بود، ایتالیا درخواست بازبینی کرد که این به سود ایران رقم خورد.

* بعد از اینکه داور اظهار داشت سرویس صابر کاظمی به بیرون رفته، آلکنو درخواست بازبینی کرد که معین شد بخش اندکی از توپ وارد زمین ایتالیا شده و ایران توانسته با این سرویس اختلاف را به عدد دو برساند.

* ایران با حفظ فزونی دو امتیازی خود 6 بر 4 پیش افتاد.

* دریافت های خوب در عقب زمین ایران و اشتباه ایتالیایی ها باعث شد شاگردان آلکنو اختلاف را به عدد 4 برسانند.

* وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 4 به سود ایران ثبت شد.

* اسفندیار توانست امتیاز نهم را هم کسب کند تا اختلاف را به عدد 5 برساند.

* سرویس های خوب از ایتالیا، دریافت اول ایران را دچار مشکل کرد. دفاع شاگردان آلکنو هم ثمری نداشت تا اختلاف به عدد 3 برسد.

* دفاع فوق العاده از امیرحسین اسفندیار فزونی 12 بر 7 را برای ایران رقم زد تا سرمربی ایتالیا مجبور به گرفتن وقت استراحت گردد.

* با اینکه ایران با دفاع خوب در موقعیت کسب امتیاز قرار گرفته بود، حمایت های خوب در زمین ایتالیا توپ را به زمین ایران بازگرداند. ناهماهنگی در زمین ایران درنهایت امتیاز را به لاجوردی ها رساند.

* امتیازات با سرویس های خوب ایتالیا یکی پس از دیگری به این تیم رسید تا آلکنو مجبور به گرفتن وقت استراحت گردد.

* آلکنو با ثبت نتیجه 13 بر 11 و کاهش اختلاف به عدد 2 وقت استراحت درخواست کرد.

* این وقفه فرایند بازی را تغییر داد و اسفندیار، ایران را به امتیاز 14 رساند.

ست دوم: ایران 29 - ایتالیا 27

* امیرحسین اسفندیار در ابتدای ست دوم به ترکیب بازگشت و اولین امتیاز را هم گرفت.

* صابر کاظمی با هوشمندی خود توانست دومین امتیاز را از دست مدافعان ایتالیا کسب کند.

* دالاسی بار دیگر از ساعد مدافعان ایران امتیاز سرویس گرفت تا دو تیم در امتیاز 2 برابر شوند.

* امیرحسین اسفندیار دفاع شد تا ایتالیا 3 بر 2 پیش بیفتد.

*با سرویس خوب صابر کاظمی توپ به زمین ایران بازگشت و به وسیله مجرد تبدیل به امتیاز 4 شد.

* صابر کاظمی با یک سرویس دیدنی با سرعت 112 کیلومتر یک امتیاز دیگر به حساب ایران واریز کرد.

* با دفاع خوب ایتالیا، این تیم زودتر به امتیاز 8 رسید.

* وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود ایتالیا رقم خورد.

* با وجود اجرای یک کار ترکیبی در زمین ایتالیا، مجرد توانست مهاجم حریف را دفاع کند.

* دفاع خوب مسعود غلامی باعث شد ایران 12 بر 10 پیش بیفتد.

* با اینکه ایران شانس رسیدن به امتیاز 15 و حفظ اختلاف 2 امتیازی را داشت، دو اشتباه در زمین ایران باعث ایتالیا پیش بیفتد.

* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 15 به سود ایتالیا ثبت شد.

* میثم صالحی به جای اسفندیار وارد زمین شد.

* با دفاع مجرد، دو تیم در امتیاز 17 برابر شدند.

* ایتالیا با عملکرد خوب در دریافت عقب زمین بار دیگر اختلاف را به عدد دو رساند.

* این فاصله دو امتیازی ادامه پیدا کرد تا اینکه آلکنو در نتیجه 22 بر 20 درخواست وقت استراحت کرد.

* با اینکه داور امتیاز 23 را به ایتالیا داده بود، معروف و آلکنو درخواست بازبینی دادند که بعد از یک وقفه طولانی، در نهایت امتیا به ایران رسید.

* مسعود غلامی یک امتیاز سرویس گرفت تا دو تیم در امتیاز 23 برابر شوند.

* سرمربی ایتالیا بعد از این اتفاق درخواست وقت استراحت کرد.

* بعد از بازگشت دو تیم به زمین، ایران به وسیله مجرد دفاع کرد تا در آستانه پیروزی در این ست قرار بگیرد.

* دو تیم در امتیاز 24 برابر شدند تا بازی در امتیاز 25 مثل ست اول به انتها نرسد.

* یک سرویس خوب از ایتالیا و یک دریافت بد در زمین ایران، باعث شد ایتالیا 26 بر 25 پیش بیفتد.

* این بار آلکنو وقت استراحت گرفت.

* با حمایت های خوب در زمین ایران، میثم صالحی امتیاز29 را به نام ایران ثبت کرد.

* ست دوم با نتیجه 29 بر 27 به سود ایران تمام شد تا شاگردان آلکنو در آستانه برد این بازی قرار بگیرند.

* بعد از اینکه ایتالیا یک امتیاز سرویس دیگر از ساعد اسفندیار گرفت، پوریا فیاضی به جای او وارد زمین شد.

* ایتالیا اختلاف را کمتر و کمتر کرد تا روی نتیجه 19 بر 18 به یک قدمی ایران رسید.

* نلی، پشت خط زن ایتالیا یک امتیاز سرویس دیگر گرفت تا دو تیم در امتیاز 20 برابر شوند.

* با اینکه نزدیک بود ایتالیا از ایران پیش بیفتد، سعید معروف با هوشمندی روی تور توانست فزونی ایران را حفظ کند.

* بردیا سعادت به جای معروف برای دفاع روی تور وارد زمین شد.

* بعد از اینکه ایران زودتر از ایتالیا به امتیاز 24 رسید، سرمربی میزبان وقت استراحت گرفت.

* دو تیم در امتیاز 24 برابر شدند تا بازی در ست اول در امتیاز 25 به انتها نرسد.

* با سرویس عبادی پور و برخورد آن با دست لیبروی ایتالیا ایران به امتیاز 26 رسید.

* ست اول با حساب 26 بر 24 به سود ایران به انتها رسید.

* ادامه دریافت های خوب در عقب زمین ایتالیا، اختلاف را به عدد یک رساند.

* دومین وقت استراحت 16 بر14 به سود ایران ثبت شد.

ست سوم: ایران 21 - ایتالیا 25

* در ابتدای ست سوم میثم صالحی نسبت به ترکیب اولیه خود به جای اسفندیار وارد زمین شد.

* حملات ناموفق ایران و دریافت های خوب در زمین ایتالیا باعث فزونی 4 بر یک ایتالیا در ابتدای این ست شد.

* امتیاز سرویس مسعود غلامی ایران را به بازی برگرداند.

* با وجود درخواست بازبینی ایتالیا، امتیاز 5 هم به ایران رسید.

* نلی، پشت خط زن ایتالیا یک امتیاز سرویس از ساعد میلاد عبادی پور گرفت.

* وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 5 به سود ایتالیا رقم خورد.

* فرایند امتیازگیری ایتالیایی ها با حمایت های خوب در عقب زمین ادامه داشت و این تیم 10 بر 6 پیش افتاد.

* ایران با اسپک میثم صالحی اختلاف امتیاز را به 2 کاهش داد.

* پوریا فیاضی به جای میلاد عبادی پور وارد زمین شد و با یک دریافت خوب، زمینه ساز کسب امتیاز 10 برای ایران شد.

* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 13 به سود ایتالیا رقم خورد.

* اختلاف سه امتیازی دو تیم حفظ شد و ایتالیا 18 بر 15 هم پیش افتاد.

* بعد از افزایش اختلاف به عدد پنج، ولادیمیر آلکنو درخواست وقت استراحت کرد.

* فرایند امتیازگیری ایتالیایی ها ادامه دار بود و این تیم 21 بر 15 پیش افتاد.

* تغییرات در زمین ایران و اضافه شدن سعادت، وادی عابدینی هم باعث تغییر فرایند بازی نشد.

* دو اشتباه در زمین ایتالیا باعث کاهش اختلاف دو تیم شد.

* بعد از ثبت نتیجه 23 بر 20 سرمربی ایتالیا وقت استراحت گرفت.

* در نهایت ست سوم با حساب 25 بر 21 به سود ایتالیا به انتها رسید.

ست چهارم:

* ایران با ترکیب مشابه ست سوم وارد زمین شد.

* علی اصغر مجرد اولین امتیاز را به نام ایران ثبت کرد.

* با عملکرد خوب ارمان صالحی، لیبروی ایران، شاگردان آلکنو توانستند 4 بر 2 پیش بیفتند.

* میلاد عبادی پور توانست یک امتیاز سرویس از دریافت کننده های ایتالیا بگیرد.

* بعد از ثبت نتیجه 5 بر 2 به سود ایران، سرمربی ایتالیا وقت استراحت گرفت.

* وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 5 به سود ایران ثبت شد.

* صابر کاظمی با یک سرویس فوق العاده یک امتیاز دیگر به فزونی ایران افزود.

* با ثبت نتیجه 11 بر 7، سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

* این وقفه هم یاعث توقف فرایند صعودی ایران نشد و شاگردان آلکنو به امتیاز 12 رسیدند.

* با حمایت های خوب در زمین ایتالیا، اختلاف امتیاز به عدد سه رسید.

* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 11 به سود ایران رقم خورد.

* یک امتیاز سرویس برای ایتالیا، این تیم را به بازگشت امیدوار کرد.

* عملکرد خوب دفاع روی تور ایران، باعث شد اختلاف از سه امتیاز کمتر نگردد.

* حضور بردیا سعادت به جای معروف سودی برای ایران نداشت و ایتالیا در حالی به امتیاز 19 رسید که ایران 22 امتیاز داشت.

* خطای پنجه دوضرب فیاضی باعث شد آلکنو احساس خطر نموده و درخواست وقت استراحت کند.

* بعد از این وقفه صالحی توانست امتیاز 23 را به نام ایران رقم بزند.

* درنهایت ایران با نتیجه 25 بر 22 ست چهارم را به سود خود به انتها برد.

بدین ترتیب شاگردان آلکنو در مجموع با حساب 3 بر یک از سود ایتالیا عبور کردند.

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 13 مرداد 1400 بروزرسانی: 13 مرداد 1400 گردآورنده: bushehrherfa.ir شناسه مطلب: 1681

به "ایران 3 ، ایتالیا 1؛ سومین برد متوالی برابر میزبان ثبت شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایران 3 ، ایتالیا 1؛ سومین برد متوالی برابر میزبان ثبت شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید