شمشیربازی

تیم ملی اسلحه سابر ایران هفتم دنیا شد

تیم ملی اسلحه سابر ایران با پیروزی مقابل گرجستان در صندلی هفتم جام جهانی شمشیربازی نهاده شد.

20 فروردین 1398