درباره تیم مجله بوشهری ها

به مجله بوشهری ها وبلاگ بچه محل های بوشهر، خوش اومدید هم محلی های عزیز، بچه های خوشفکر و سخت کوش بوشهر با ما همراه باشید.